QUÀ TẶNG TỪ QUYỀN HUỲNH


BỘ TÀI LIỆU KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

BỘ TÀI LIỆU KINH ĐIỂN GIÚP BẠN CẢI THIỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

Tôi Có Phải Là Người Biết Quản Lý Thời Gian?

Thời gian trôi qua không bao giờ lấy lại được. Trước khi làm việc gì, bạn nên có kế hoạch cụ thể để quản lý thời gian một cách khoa học nhất, tránh bị lãng phí thời gian một cách vô ích. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không biết tận dụng, sắp xếp công việc và cuộc sống thế nào cho phù hợp nhất. Vậy làm sao để quản lý thời gian hiệu quả? Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau để xem bạn đã thực sự biết quản lý thời gian chưa.

* Tôi thường hoàn thành công việc vào hạn chót, hoặc cần thêm thời gian để hoàn thành công việc?
* Tôi có dành thời gian cho việc lên kế hoạch và lịch làm việc?
* Tôi có đặt mục tiêu vào việc quyết định các công việc và hoạt động của mình?
* Các công việc phát sinh thường ảnh hưởng đến lịch làm việc của tôi?
* Tôi đã hoàn thành các công việc đặt ra trong ngày?

Quản lý thời gian là quá trình tổ chức và kế hoạch làm sao cho việc phân bổ thời gian tốt nhất nhằm hoàn thành các công việc và đạt được mục tiêu.

Quản lý thời gian tốt đòi hỏi 2 kỹ năng: 1. Kỹ năng tổ chức: Là khả năng tổ chức công việc theo thứ tự ưu tiên. 2. Kỹ năng thực hiện công việc: Là khả năng tập trung vào việc thực hiện công việc nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Hai kỹ năng trên giúp bạn hoàn thành tốt công việc trong thời gian ngắn hơn, ngay cả khi bạn gặp phải áp lực về thời gian. Chỉ khi có được hai kỹ năng trên, bạn sẽ biết tạo thứ tự ưu tiên cho công việc, đồng thời phân biệt được đâu là việc Quan trọng và đâu là việc Cấp thiết.

Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.