Home / Leadership / One Minute With John Maxwell

One Minute With John Maxwell

Phẩm Chất Vàng của Nhà Lãnh Đạo – Tính Cách (P1)

Cách nhà lãnh đạo giải quyết tình huống trong cuộc sống cho bạn biết nhiều điều về tính cách của người đó. Biến cố không nhất thiết tạo nên tính cách; nhưng sẽ hé mở nhiều điểụ về tính cách. Ngã ba đường khiến người ta phải chọn một trong ...

Read More »

DOWNLOAD TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

Bộ tài liệu hướng dẫn các kỹ năng quản lý thời gian từ Brian Tracy